बालेनको निर्णयले मारमा गरिखाने वर्ग, सडकबाट लखेट्नु नै विकल्प हो?