खेलकूद समाजको अभिन्न अँगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको जीकिर: सबैला नगर कार्यसमिति जयसवाल