जनकपुर : रेल्वे लिकको क्लिप चोरी, अनधिकृत छाप्रो हालेर पसल सञ्चालन