म र मेरो छोरोको ज्यान खतरामा रहेको भन्दै चौधरीको ज्यान रक्षाका लागि अपिल