ज्यान गुमाएका परिवारलाई किरिया खर्च १०-१० हजार सहयोग