धनुषामा खसीको मासु बेच्ने भनी बाख्राको बेच्ने प्रहरीले एक व्यवसायी पक्राउ