साउदीको सहयोगमा कृष्णनगरका गरिब परिवार लाई खाद्यान्न वितरण