मुख्यमन्त्री राउतको हात समातेर भने, ‘एक बोरा खाद देऊ सरकार’