जनमतले रोजेको मन्त्रालय पाएन, पदभार सम्हाल्न गएनन् खानेपानी मन्त्री