धनुषा : एक स्वस्थ्य चाैकीमा काेभिड खाेप दिए तर काड दिएनन, सादा कागजमा लेखेर घर पठाए