हात र खुट्टा बान्धिएको अवस्थामा जनकपुरमा युवकको ‘लाश’ भेटाएपछि