विज्ञापन खुलेको झन्डै एक वर्षमा हुँदै भन्सार एजेन्टको परीक्षा