धनुषामा कमला खोलाबाट ६ वटा  ट्याक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा