धनुषा: हंसपुर नगरपालिकामा ११ लाखको लागतमा ठरेसरी बाबा मन्दिरको उद्घाटन