लगमामा रामचन्द्र झालाई ठुलो झटका: नेकपा एस छाडेर सयौं कर्याकर्ता एमालेमा प्रवेश