भारतीय डाँका नेपालमा सक्रिय: दिनभरि चल्ला बेच्ने, राति डकैती