चक्काजाम उल्लंघन गर्ने दादागिरी देखाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी: डा. राउत