होलीमा चर्को साउण्डमा ‘डिजे’ बजाएर उच्छृँगल गर्नेहरुलाई कानुनी कारवाही