के भए हुन्छ डेंगु ? डेंगुका लक्षण र बच्ने उपायहरु यस्ता छन् ?