प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नै रगत दिएर जीवन बचाए