बाँके र सर्लाहीका एसपी हटाइए बोहरा र धिताललाई पठाइयो