नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकालाई बुझाए ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र