मदरसामा सरकारको बिशेष ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने :अकरम पठान