धनुषा ट्राफिकले ठुला सवारीबाट प्रेशर हर्न निकाल्दै, ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने ३ दिने अभियान