गहुँबालीमा अज्ञात व्यक्तिले आगजनी सबै गहुँ जलेर ध्वस्त, शोकमा डुबे किसान