बाह्रविघा मैदानमा परिक्रमा यात्री अँध्यारोमै : न खानेपानी न सौचालय, न बिजुलीबत्ती !