धनौजी–जनकपुरधाम बाटो अबरुद्ध, न त प्रदेश सरकारलाई मतलब न त स्थानीय सरकारकाे चासो